Kreditné a debetné platobné karty nielen v stávkových kanceláriách

Kreditné a debetné platobné karty nielen v stávkových kanceláriáchNajčastejšou a najdostupnejšou platobnou metódou na internete je využívanie platobných kariet a sú zároveň takmer nevyhnutnou súčasťou každého bežného účtu. Jedná sa o najexpresnejší a najľahší spôsob ako zaplatiť resp. previesť peniaze nielen do stávkovej kancelárie. Platobné karty využívame v bežnom živote na realizáciu bezhotovostných platieb za tovary a služby ako aj pre výbery potrebnej hotovosti z bankomatov.

Banky na Slovensku masovo vydávajú medzinárodné platobné karty. Dajú sa použiť všade vo svete na výber z bankomatov (banky si za výber z bankomatu účtujú vysoké poplatky) a na platenie zahraničných služieb. Platobné karty sa delia aj podľa toho, pre koho sú určené, či to bude karta pre fyzickú osobu (Standard) alebo právnickú osobu resp. fyzickej osobe podnikateľovi (Business, Corporate). Ďalej sa môžete stretnúť s kreditnými a debetnými kartami typu GOLD alebo Platinum, ktoré sú určené pre klientelu s vyšším objemom prostriedkov a často je v týchto kartách zahrnuté cestovné poistenie alebo iné doplnkové služby.

Ako vyzerá platobná karta

Na lícnej strane platobnej karty je stále uvedené logo a názov platobného systému, ku ktorému daná karta patrí. Ďalej sat u nachádza logo banky, ktorá kartu vystavila, číslo platobnej karty, jej platnosť a meno držiteľa karty. Na rube je uvedený podpis držiteľa a magnetický prúžok.latobné karty sa obvykle vyrábajú z troch vrstiev netoxického PVC s rozmermi 85,6 x 54 x 0,76 mm (medzinárodná norma ISO 3554).

Ako rozlišujeme platobné karty

Základné členenie kariet prihliada na ich funkčnosť, teda poznáme platobné karty:

 • Debetné – jedná sa o kartu, ktorou možno platiť, alebo vyberať z bankomatov, pokiaľ je na účte, ku ktorému bola karta vydaná, dostatok peňazí, teda nie je možné prekročiť zostatok účtu. K zúčtovaniu prichádza po prevedenej transakcii.
 • Kreditné – kartou viete kupovať tovar, alebo služby – získavate akýsi stály úver. K zúčtovaniu prichádza až po určitej určenej dobe. Úver sa čerpá prostredníctvom revolvingového (opakujúceho sa) úverového limitu, ktorý sa obnovuje automaticky po splatení dlžnej čiastky.

Podľa použitej technológie môžu byť platobné karty:

 • s magnetickým prúžkom – ide o nosič informácií o platobnej karte a je umiestnený na zadnej strane. Najčastejšie je na ňom uložené číslo platobnej karty a PIN. Využitie magnetického prúžku pozvoľna ustupuje a viac sa začína využívať napríklad čip.
 • embosované – vyvýšené písmo, ktorým je zvýraznené meno držiteľa a číslo karty. Sú to karty s reliéfnym písmom je možné ich využiť pri platbe na mechanickom snímači, tzv. na imprinteri.
 • s čipom – čipy v platobných kartách sú multifunkčné – vedia na seba nahrať najrôznorodejšie informácie od zdravotného stavu držiteľa karty, cez elektronický podpis až po aplikácie vernostných programov, a pod. Čipy poskytujú efektívny nástroj overenia totožnosti držiteľa karty. Hlavnou výhodou čipového zabezpečenia je (ne)manipulovateľnosť. Falšovanie vylučuje metóda autentifikácie karty (CAM), zatiaľ čo zneužitie odcudzených čipových kariet a terminálov zabráni metóda overenia držiteľa karty (CVM).
 • virtuálne virtuálne platobné karty majú formu čísla, ktoré je pridelené bankou pre zvýšenie bezpečnosti platieb v internetovej sieti. Je primárne určená na nákupy na internete. Virtuálna karta je napojená na váš účet a nemá pridelený PIN kvôli bezpečnosti. Všetky potrebné údaje k realizácii transakcie na internete dostane držiteľ karty v špeciálnej bezpečnostnej obálke, ktorá obsahuje číslo virtuálnej karty, jej platnosť a bezpečnostný kód CVC2.

Momentálne je už trendom u bánk poskytovať karty, ktoré obsahujú minimálne dve so spomenutých technológií. Obvykle ide o kombináciu magnetického prúžku s čipom a s embosom. Táto forma umožňuje platiť kartou na viacerých obchodných miestach a okrem toho je viac chránená proti zneužitiu.

Ochrana platobných kariet

Aby sa predišlo zneužitiu vašej platobnej karty, odporúča sa dodržovať následné rady bezpečnosti:

 • Ochrana platobnej karty už pri prevzatí – ihneď po prevzatí si ju podpíšte a obstarajte si kópiu podpisového vzoru.
 • Kartu nepožičiavajte – vystavujete sa tak nebezpečenstvu zneužitia. Platobná karta je neprenosná a platiť s ňou môže len jej držiteľ, ktorá má meno na karte uvedené.
 • Chráňte svoj PIN – PIN číslo od banky si dobre zapamätajte. Potvrdenie s uvedeným PIN kódom zničte. NIKDY si nezapisujte PIN na platobnú kartu alebo do peňaženky.
 • Opatrnosť pri používaní bankomatov – pri zadávaní PIN kódu do bankomatu, obzvlášť si dávajte pozor na neželaných pozorovateľov. Rozhodne si pri bankomate nenechávajte od nikoho radiť a riaďte sa iba pokynmi, ktoré sú uvedené na obrazovke bankomatu.
 • Chráňte kartu pred poškodením – bežné mechanické poškodenie, ako poškrabanie, ohnutie alebo prelomenie, je však potrebné dávať pozor aj na zmagnetizovanie magnetického prúžku alebo čipu.
 • Pri platení kartou buďte pozorní – personál predajne kde chcete platitť by nemal s vašou platobnou kartou nikam odchádzať.
 • Nákupy na internete – pri platbách cez internet preferujte obchody, ktoré využívajú systém bezpečného platenia napr. MasterCard Secure Code.
 • Sledujte výpisy z účtu – kontrolujte výpisy z účtu a pokiaľ zistíte akúkoľvek nezrovnalosť, ihneď informujte svoju banku a pochybnú transakciu reklamujte.
 • Strata alebo odcudzenie platobnej karty –čo najrýchlejšie to nahláste vašej banke. Tá kartu ihneď zablokuje a zamedzí tým jej zneužitiu.

Platba kartou cez internet

Využívanie platby kartou za tovar a služby na internete sa teší veľkej obľube. Zabezpečenie tejto technológie je však zložité. Spoločnosti VISA a Europey štandardizovali pre platby na internete protokol SET (Secure Electronic Transakcion). Proces platby má zväčša priebeh taký, že zákazník pri platení na internete vyplní do formuláru svoje číslo karty, dobu jej platnosti/exspirácie, trojmiestny kód zo zadnej strany karty a meno držiteľa karty. Po autorizácii platby získa obchodník správu o jej výsledku a v kladnom prípade je mu po odoslaniu tovaru/služby na účet prevedená kompetentná čiastka. Celý prenos je zabezpečovaný kódovacím protokolom.

Veľké nebezpečenstvo platby spočíva v tom, že sa citlivé údaje o karte dozvie cudzia osoba (napr. karta je držiteľovi odcudzená) a platné údaje použije neoprávnený užívateľ. Klonovať sa dajú nielen bunky, ale aj platobné karty. Našli sa medzi nami aj takí vynálezcovia, ktorí karty nesúce určité dáta o identifikácii ich majiteľa a jeho účtu kopírujú na falošné karty a potom s týmito kartami disponujú. Pokiaľ nie je nepravá karta zablokovaná, môže ich majiteľ platiť v obchodoch alebo vyberať peniaze v bankomatoch. Jediné obmedzenie je výška zostatku konta okradnutého klienta. Banky, samozrejme, chovanie majiteľov kariet monitorujú v svojich rozmerných počítačových informačných systémoch a odhaľujú podozrivé správanie.

História

Prvú platobnú kartu vydala v roku 1914 americká telefónna a telegrafická spoločnosť Western Union Telegraph Company. Bola vyrobená z plechu a umožňovala svojim stálym zákazníkom telefonovať a posielať telegramy bez okamžitého platenia. Zákazník potom dostal výpis telefonátov a telegramov, ich jednotlivé ceny a celkový súčet, ktorý jednorazovo zaplatil šekom alebo príkazom z banky.

Banková karta

Prvú “bankovú” platobnú kartu vydala The Franklin National Bank z New Yorku v roku 1951. Pretože bolo vydávanie kariet dosť nákladné a neprinášalo očakávaný zisk, skoro ich vydávanie zastavila. Ďalšia banka, ktorá začala vydávať platobné karty bola Bank of America v roku 1958. A po roku fungovania už túto kartu vlastnil jeden milión klientov. Táto banka svoj úspešný projekt v roku 1966 sprístupnila aj ostatným americkým bankám a jednej anglickej banke. Takže platobné karty sa dostali aj do Európy.

Na Slovensku

Prvú platobnú kartu v bývalej ČSFR vydala v roku 1988 Živnostenská banka a bola akceptovaná v sieti obchodov Tuzex. A od polovice roku 1989 vydávala Česká štátna sporiteľňa svojím klientom k sporožírovým účtom karty k výberu z bankomatov. A ako vyzerajú karty dnes?

Momentálne sa karty delia z rôznych hľadísk. Najvýznamnejším je asi členenie podľa asociácie, ktorá kartu vydáva. V Európe sú najrozšírenejšie karty Eurocard/Mastercard, Maestro a VISA (85 % vydaných kariet). Visa reprezentuje 62 % a Europay/MasterCard 33 %. Ďalej karty emitujú spoločnosti American Express okolo 4 %, Japan Credit Bureau, alebo Diners´ Club International asi 2 %.

Platobné karty v stávkových kanceláriách

 
POPLATOK
DOBA SPRACOVANIA
TYP KARTY
VÝBER NA PLATOBNÚ KARTU
ZADARMO
IHNEĎ
VISA / VISA ELECTRON/ MASTERCARD/ MAESTRO
SKRILL, PAYSAFECARD
ZADARMO
IHNEĎ
VISA / VISA ELECTRON/ MASTERCARD/ MAESTRO
NIE
ZADARMO
IHNEĎ
VISA / VISA ELECTRON/ MASTERCARD/ MAESTRO
NIE
ZADARMO
IHNEĎ
VISA / VISA ELECTRON/ MASTERCARD/ MAESTRO / DINERS CLUB
SKRILL
ZADARMO
IHNEĎ
VISA / VISA ELECTRON/ MASTERCARD/ MAESTRO
NIE
ZADARMO
IHNEĎ
VISA / VISA ELECTRON/ MASTERCARD/ DINERS CLUB
NIE

V online slovenských stávkových kanceláriách je možné vkladať aj vyberať peniaze prostredníctvom platobných kariet. Pre vlastníkov platobnej karty MasterCard nie je umožnený výber a peňažné prostriedky musia byť poslané bankovým prevodom. Ak budete posielať stávkovej kancelárii fotokópiu vašej platobnej karty pre prípadne vyžiadané overenie, nezabudnite začierniť dôležité informácie, napríklad z prednej strany zopár číslic zo 16-miestneho identifikačného čísla karty a na zadnej strane CCV trojčíslie.

FAQ

Aké sú poplatky za použitie platobnej karty u stávkovej kancelárii?

Stávkové kancelárie si niekedy účtujú veľmi vysoké manipulačné poplatky. Čím vyššia výherná suma, tým vyššia čiastka na odvedenie poplatku.

Je stanovená minimálna čiastka na vklad ?

Áno, prevažná väčšina platobných metód povoľuje vklad od minimálne 1 Eura.

Od koľkých rokov môžem požiadať o platobnú kartu?

Platobné karty je možné vydávať osobám starším ako 18 rokov, pre osoby vo veku od 8 do 18 rokov môžu byť vydané platobné karty iba na žiadosť zákonného zástupcu.

Ako je možné meniť limity karty, odkedy sú potom aktívne?

Zmenu limitov platobnej karty je možné zrealizovať zadarmo a online v Internetbankingu, nové limity sú aktívne okamžite.