Bankový prevod a ePlatby v stávkových kanceláriách

Bankový prevod a ePlatby v stávkových kanceláriáchBankový prevod radíme hlavne kvôli svojmu zabezpečeniu medzi veľmi vyhľadávaný spôsoby platby. Takmer každá stávková spoločnosť na Slovensku akceptuje túto platobnú metódu, pričom sa vôbec nemusíte obávať zneužitia alebo odcudzenia vašich osobných údajov ako sa to môže stať pri platobných kartách alebo iných formách úhrady. Bankový prevod je najčastejšia forma presunu peňažných prostriedkov medzi dvoma účtami. Ide o prostriedok bezhotovostného platobného styku, ktorý banka realizuje na základe príkazu klienta (tzv. prevodný príkaz).

Bankový prevod môžete realizovať pomocou vášho internet bankingu, alebo vyplnením formulára s označením „príkaz na úhradu“ na pobočke vašej banky či dokonca aj telefonickým bankovníctvom prípadne poslaním e-mailu resp. faxu s platobnými detailmi. V prípade, že bankomat vašej banky podporuje „platobný príkaz“, viete bankový prevod uskutočniť aj týmto postupom. Je možné platiť aj prostredníctvom bankovej aplikácie v smartfóne (mobil banking).

Príkaz na úhradu vyžaduje nasledujúce údaje:

 • číslo účtu a kód banky príjemcu
 • číslo účtu a kód banky platiteľa (pri bezhotovostných prevodoch)
 • čiastka k úhrade a mena, v ktorej má byť uskutočnená transakcia
 • dátum splatnosti transakcie
 • váš podpis (na pobočke)
 • variabilný, konštantný či špecifický symbol (nie sú povinné)

Pri prevodoch mimo krajinu, kde máte svoj účet je potrebné uviesť aj:

 • IBAN (International Bank Account Number)
 • SWIFT kód (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
 • BIC (Bank Identifier Code) – obdoba SWIFT kódu

Rozoznávame odlišné typy platobných príkazov:

 • Jednoduchý platobný príkaz (jednorazové platby)
 • Trvalý platobný príkaz – využíva sa vtedy, ak zasielate pravidelne rovnakú čiastku stálemu príjemcovi
 • Hromadný platobný príkaz – používa sa na úhradu viacerých prevodov naraz
 • Príkaz na inkaso – pravidelné automatické úhrady, ktoré nemajú rovnakú výšku

Poznáme tieto druhy bankových prevodov:

 1. Tuzemský bankový prevod – v stávkových kanceláriách (napr. Tipsport) môže byť označený aj ako Fast Bank Transfer
 2. Regulovaný prevod (prevod v rámci EÚ a EHP) – forma cezhraničného prevodu. Od 1. júla 2003 medzibankový prevod v rámci EÚ. Ide o najjednoduchší prevod v rámci členských krajín eurozóny.
 3. SEPA prevod – Single Euro Payments Area (jednotný priestor platieb v eurách). Implementácia SEPA umožňuje v rámci eurozóny realizáciu platobného prevodu z bankového účtu alebo karty takmer rovnako lacno a rýchlo ako pri tuzemskej platbe.
 4. Bankový prevod mimo krajín EÚ (zahraničný bankový prevod)

Doba spracovania bankového prevodu resp. akú dobu dlho trvá bankový prevod?

Bankový prevod môže byť spracovaný za menej ako 1 deň, ale môže trvať aj viac ako 4 pracovné dni. Všetko závisí od toho, akú prioritu vášmu bankovému prevodu zadáte a taktiež je rozhodujúce či ide o tuzemský bankový prevod, prevod v rámci EÚ alebo a jedná o zahraničný bankový prevod. Ak si vyberiete možnosť „rýchly bankový prevod“ (tzv. zrýchlená platba), tak poplatky banke môžu byť vo výške aj niekoľko desiatok EUR (v tomto prípade však budú peniaze pripísané na účet príjemcu ešte v ten istý deň odoslania).

Ak hovoríme o tuzemskom bankovom prevode v rámci jednej banky, tak by mal byť prevod dokončený ešte v ten deň, kedy odosielate platobný príkaz resp. do 24 hodín. V prípade prevodu do inej tuzemskej banky, teda do banky, ktorá má sídlo v tej istej krajine ako tá vaša, tak by peniaze mali prísť do dvoch pracovných dní (deň odoslania + 2 dni). Pri zahraničných prevodoch by doba spracovania bankového prevodu nemala zväčša prekročiť limit 5 pracovných dní.

Bankový prevod – poplatky a limity transakcií

 
MINIMÁLNY VKLAD
MINIMÁLNY VÝBER
1 €
5 €

1 €
10 €

1 €
1 €
10 €
10 €

5 €

5 €

1 €
1 €

Poplatky pri tuzemských, regulovaných a zahraničných prevodoch (mimo EÚ) si každá banka stanoví individuálne vo svojich obchodných podmienkach. Pri regulovaných a SEPA prevodoch by bankové poplatky nemali mať vyššiu sadzbu ako pri tuzemských bankových prevodoch. Pri zahraničnom bankovom prevode mimo EÚ môže byť výška bankového poplatku vo výške až niekoľko desiatok EUR.

Pri tuzemských prevodoch nie sú pevne určené transakčné limity, no pri prevode v rámci EÚ a zahraničných prevodoch môžu mať banky dané limity pre tieto platby. Pri platbách SEPA majú banky nastavený zvyčajne limit vo výške 50.000 EUR ak musíte potvrdiť svoju platbu SMS kľúčom príp. môžu byť pri platbách od 50.000 EUR a viac mať stanovené vyššie poplatky (napr. 1% z prevádzanej sumy).

Čo je dobré vedieť o vašich bankových prevodoch

Čo znamená SWIFT kód (BIC kód)?

SWIFT kód resp. BIC kód je kód označenia banky, ktorý sa využíva pri zahraničných platbách. BIC SWIFT kód je kód banky v medzinárodnom formáte. Tento kód máte uvedené vo výpise z vášho účtu alebo v Internetbankingu. SWIFT kód Vám poskytnú telefonicky na klientskom centre vo vašej banke alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke banky. Všetky SWIFT kódy slovenských bánk sú aj ľahko dostupné na internete.

Čo je IBAN?

IBAN – International Bank Account Number (medzinárodné číslo bankového účtu) je štandardizovaná forma čísla účtu, v ktorom sú zahrnuté všetky podstatné údaje. IBAN pre SR má vždy 24 znakov a zapisuje sa písomnou formou (SK11 0200 0000 0012 3456 7891) alebo elektronicky (na internete) (SK1102000000001234567891 – všetko spolu).

Prvé dva znaky IBAN označujú kód krajiny (SK), ďalej je IBAN sa skladá z kódu banky, predčíslia účtu a základného čísla účtu. Počet znakov ako aj počet písmen v tvare IBAN sa môže meniť podľa krajiny. V prípade platieb do Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru v mene EUR sa vyžaduje udávať číslo účtu v tvare IBAN. IBAN je možné vypočítať pomocou IBAN kalkulačky, ktorá je dostupná na Internete.

Čo je SEPA prevod?

Väčšina bánk ponúka možnosť bezhotovostného prevodu peňazí mimo Slovenskej republiky. Presun peňazí na zahraničné účty sa značne zjednodušil založením tzv. SEPA zóny. Patria sem krajiny, ktoré sú členmi Európskej únie a súčasne sa v nich platí jednotnou menou euro. V rámci SEPA krajín platia jednotné podmienky prevodov. Je teda jedno, či finančné prostriedky odosielate do Prešova, alebo do Viedne. Ak pokyn zadáte do času 10-11 predpoludním, peniaze by mali doraziť hneď na ďalší deň. Ak príkaz na úhradu zadáte neskôr, prijímateľ si na ne počká maximálne 2 dni. Prevody do SEPA krajín sú teoreticky uskutočňované zadarmo. Väčšinou si však za ne banky účtujú veľmi nízky poplatok, prípadne viete realizovať 3 prevody zadarmo a pri ďalších už hradíte poplatok.

SEPA prevod je možný pri splnení nasledujúcich podmienok:

 • Banka príjemcu je v systéme SEPA
 • Platba je v mene EUR
 • Platba musí byť realizovaná v rámci EÚ alebo EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru)
 • Ide o zrýchlenú alebo štandardnú platbu
 • Číslo IBAN musí byť v správnom tvare
 • SWIFT kód resp. BIC kód musí byť zadaný v správnom tvare

ePlatby ako okamžitý elektronický bankový prevod

ePlatby ako okamžitý elektronický bankový prevodIde o elektronický bankový prevod, ktoré je realizované cez integrované platobné okienko na internetovej stránke stávkovej kancelárie. Po kliknutí na toto platobné tlačidlo vašej banky budete priamo presmerovaný na váš internet banking. Vyplníte vaše prihlasovacie údaje a po prihlásení sa vám zobrazí predvyplnený platobný príkaz. Jediné, čo vy musíte vykonať je tento platobný príkaz potvrdiť a peniaze budete mať okamžite na hráčskom účte stávkovej kancelárie. Inou metódou ako urobiť prevod, je cez spoločnosti ako je TrustPay alebo AGMO, ktoré pokrývajú takmer všetky banky zo Slovenskej a Českej republiky. Po označení takejto platby budete presmerovaný na stránky danej spoločnosti, kde si zvolíte vašu banku. Platba cez TrustPay alebo AGMO prebieha takmer ihneď, ale pri niektorých bankách môže prevod trvať aj jednu hodinu.

Online stávkové kancelárie, ktoré nemajú implementované platobné metódy ako TrustPay alebo AGMO, majú zväčša platobné tlačidlá pre okamžité elektronické bankové prevody od Slovenskej sporiteľne (Sporopay), Všeobecnej úverovej banky (VÚB ePlatby), Tatrabanky (TatraPay). Celá operácia prebieha do necelých desiatich minút. Po potvrdení platby budete automaticky presmerovaný do stávkovej kancelárie a teda nie je potrebné sa odhlasovať z internet bankingu.

Fast Bank Transfer

Fast Bank Transfer je ďalší spôsob platby, ktorý umožňuje pravidelnému bankovému prevodu byť efektívnejším a v kratšom čase realizovať platbu. To je podstatne rýchlejšie ako u bežných bankových prevodov, ktoré sa doteraz nerobili vo forme Fast Bank Transfer. Nielen hráči v stávkových kanceláriách, ktorí sú v zhone dokázať svoj talent a pokúsiť sa poraziť stávkovú spoločnosť s reálnymi peniazmi, by mali skúsiť tento spôsob platby. Pre informácie a podporu týkajúcu sa rýchleho a užitočného spôsobu platby, prosím, informujte svoju banku.

V princípe ide o to, že tretia strana má uzatvorené zmluvy so stávkovými kanceláriami, kde klienti posielajú na základe vygenerovaného unikátneho referenčného čísla svoje platby. Následne na základe tejto spolupráce sa pripíšu peniaze na účet rýchlejšie, ako keby ste ich sami mali posielať na zahraničný bankový účet. Takto sú vklady do zahraničných stávkových kancelárií rýchlejšie a hlavne lacnejšie. Pri tejto platbe je povinné uviesť referenčné číslo, ktoré je jedinečné pre každú platbu do políčka variabilný symbol, inak sa pripíše platba oneskorene alebo vôbec. Bankový prevod sa realizuje len v prípade, ak je meno majiteľa bankového a hráčskeho účtu rovnaké!

FAQ

Ako môžem zadať platobný príkaz?

Prevodný príkaz je možné zadať prostredníctvom služby Internetbanking, v pobočke banky alebo prostredníctvom bankomatu. Na zrealizovanie príkazu na úhradu je potrebné zadať povinné údaje ako číslo účtu a sumu. Variabilný, konštantný, špecifický symbol, referencia platiteľa a správa pre príjemcu sú nepovinné údaje a slúžia na špecifikáciu platby.

Ako zistím, že platobný príkaz neprešiel?

Ak bol príkaz na úhradu zadávaný prostredníctvom vášho Internetbanking, jeho stav je možné overiť v Histórii. Informáciu o zrealizovaní resp. nezrealizovaní príkazu na úhradu vám pošlem banka ak máte aktivovanú službu SMS alebo mail notifikácie. Taktiež ju môžete získať aj v pobočke banky alebo cez Klientske centrum.

Akceptuje banka aj starý formát účtu?

Od 30. 1. 2016 banky akceptujú pri domácich prevodoch v mene EUR len číslo účtu príjemcu v tvare IBAN.

Čo robiť ak ste omylom zadali platbu dvakrát?

Ak ste omylom vykonali platbu dvakrát, požiadajte banku o vrátenie prevodu. Poplatok za spracovanie žiadosti o vrátenie prevodu nájdete v príslušnom Sadzobníku poplatkov.

Má nový systém platieb SEPA nejaké výhody?

Výhodou sú rovnaké podmienky pre prevody v mene EUR do všetkých členských krajín SEPA, ako platia pre prevody v rámci SR.